The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်လေလံခေါ်ယူခြင်း

၁။      ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများမှ အောက်ဖော်ပြပါအသုံးပြုပြီး ပစ္စည်းအဟောင်းများအား မျက်မြင်အခြေအနေအတိုင်း အိတ်ဖွင့်လေလံစနစ် ဖြင့် ရောင်းချမည်ဖြစ်ပါ၍ ဈေးနှုန်းအဆိုပြုပုံစံများကို ဤကြော်ငြာပါသည့်ရက်မှစ၍ စတင်ရောင်းချမည် ဖြစ်ပါသည်-

Download Link : Laylan_(29-10-2019).pdf
Post under by : ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန(DHPI)
30-Oct-2019