The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့်ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ဆိုခြင်း

၁။      လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနရှိ မော်လမြိုင် - မြဝတီ ၂၃၀ ကေဗွီ (Diversion) ဓာတ်အားလိုင်းအတွက် လိုအပ်သော ACSR များအား ပစ္စည်းစီမံရေးဌာန(ရန်ကုန်စတို)မှ မော်လမြိုင်ဓာတ်အားခွဲရုံသို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရန် မြန်မာကျပ်ငွေ ဖြင့် တင်ဒါခေါ်ဆိုလိုပါသည်။

Download Link : Newspaper_12_T.pdf
Post under by : လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့်ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန(DPTSC)
14-Aug-2020