The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

နေပြည်တော်ကောင်စီ


အလယ်ပေါင်းလောင်းရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း၏ စီမံကိန်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

၁။

တည်နေရာ

-

နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက် (၂၀) မိုင်ခန့်အကွာ ပေါင်းလောင်းမြစ်ပေါ်တွင် တည်ရှိ ပါသည်။

၂။

တည်ဆောက်မည့်စနစ်

-

ရေလှောင်တမံစနစ်

၃။

ရေဆင်းဧရိယာ

-

၁၀၇၇ စတုရန်းမိုင်

၄။

နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှမိုးရေချိန်

-

၇၀ လက်မ

၅။

နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှစီးဝင်ရေ

-

၂၃၂၆၉၀၀ ဧကပေ

၆။

ရေလှောင်တမံအမျိုးအစားနှင့် အရွယ်အစား

-

ကွန်ကရစ်တမံ(Gravity Dam) အလျား -၁၉၈၅ ပေ၊ အမြင့်-၃၄၈ ပေ

၇။.

ကန်ရေပြည့်ရေလှောင်ပမာဏ

-

၁၃၅၄၀၀  ဧကပေ

၈။

ကန်ရေသေရေလှောင်ပမာဏ

-

၇၃၈၀၀    ဧကပေ

၉။

ရေအားအမြင့်

-

၂၁၈ ပေ

၁၀။

တာဘိုင်အမျိုးအစား

-

ဒေါင်လိုက်ဖရန်စစ်

၁၁။

တာဘိုင်တစ်ခုရေထုစီးနှုန်း

-

၇၀၆၄ ကုဗပေ/စက္ကန့်

၁၂။

တပ်ဆင်စက်အင်အား

-

၁၅၂ မဂ္ဂါဝပ်(၂ x ၇၆ မဂ္ဂါဝပ်)

၁၃။

တစ်နှစ်ပျမ်းမျှထုတ်လုပ်နိုင်မည့်

-

၅၃၀.၄ သန်းကီလိုဝပ်နာရီ

 

ဓာတ်အား

 

 

၁၄။

စီမံကိန်းကာလ

-

(၂၀၁၄-၂၀၁၅)မှ(၂၀၂၆-၂၀၂၇)ထိ

၁၅။

စီမံကိန်းတစ်ခုလုံးပြီးစီးမှု(%)

-

၇.၅၁%

 

(၃၁-၈-၂၀၂၂ အထိ)