The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

ဆက်သွယ်ရန်


မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (MOGE)

 

ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်              -                   ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

လိပ်စာ                                 -                  လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၆)၊ နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ဖုန်းနံပါတ်                            -                    + ၉၅-၆၇-၃ ၄၁၁ ၀၅၅ 

ဖက်(စ်)နံပါတ်                       -                   + ၉၅-၆၇-၃ ၄၁၁ ၁၂၅ ၊  + ၉၅-၆၇-၃ ၄၁၁ ၁၇၈

e-mail Address                 -                  -